608-44-93-73
WODGAZ

Instalacje wodne, grzewcze i inne

Instalacje.

Instalacja wodna

Oferujemy rozwiązania instalacyjne wolne od korozji, higieniczne i estetyczne. Nowoczesne systemy instalacyjne dają użytkownikom trwałe i zdrowe rozwiązania. Instalacje ciepłej i zimnej wody można wykonywać z różnych materiałów oraz w różny sposób. Podstawowymi elementami instalacji wodnej są oczywiście rury. Pełna gama kształtek umożliwia łączenie różnych systemów : miedzi , stali lub rur tworzywowych w dowolnych konfiguracjach w zależności od potrzeb inwestora.


Instalacja kanalizacyjna

W każdym domu wytwarzanych jest wiele nieczystości płynnych czyli ścieków .Zadaniem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej jest szybkie usuwanie ich poza budynek. Aby ścieki mogły swobodnie spływać musimy zastosować odpowiednie średnice rur i ułożyć je ze spadkiem. Do systemu należą również wszelkiego rodzaju urządzenia pomocnicze, takie jak: syfony, rewizje, wywiewki wentylacyjne.


Instalacje grzewcze

Ogrzewanie budynków każdego rodzaju stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o późniejszych kosztach eksploatacji. Dlatego też rosnące systematycznie ceny paliw, a także względy ekologiczne decydują o rozwoju nowoczesnych instalacji grzewczych. Ma to na celu obniżenie kosztów ogrzewania . Tradycyjne centralne ogrzewanie współpracuje z grzejnikami jednak możemy zastąpić to ogrzewaniem podłogowym. Oddaje ono ciepło przez powierzchnię podłogi dzięki repliki zegarków rolex temu możliwe jest jej obniżenie nawet o kilka stopni. To z kolei pozwala na zmniejszenie strat ciepła i oszczędzanie energii.


Rekuperacja

Nasze samopoczucie i zdrowie mogą zostać łatwo zniszczone przez nawet nieświeże, zanieczyszczone powietrze. Dlatego tak niezbędna jest wentylacja mechaniczna w każdym obiekcie mieszkalnym, biurowym i przemysłowym, zapewniająca użytkownikom odpowiednie warunki do realizacji domowych bądź służbowych obowiązków. Z przyjemnością ją dla Państwa zamontujemy w budynku o dowolnym przeznaczeniu, znajdującym się w Łodzi lub dowolnej miejscowości na terenie województwa łódzkiego.

Rekuperacja dostarcza świeże, zewnętrzne, filtrowane powietrze, wymieniając powietrze zużyte i zanieczyszczone - pełne pyłków, roztoczy, czynników alergicznych, grzybów oraz kurzu. Do takiej wymiany dochodzi przez cały rok i we wszystkich pomieszczeniach. To świetne samopoczucie, zdrowy sen i ogromny komfort nie do uzyskania w domach z wentylacją grawitacyjną.